Children in the Storm of Revolution

by Tomáš Biskup review of historical work by Vojta Beneš - 2003-05-10
Vojta Beneš, bratr Dr. Edvarda Beneše, byl v roce 1915 vyslán tajným českým spolkem Maffií do USA, aby tam získal mezi americkými Čechy a Slováky podporu morální i finanční pro vznik samostatného Československa. O této nelehké činnosti napsal knihu určenou především mládeži. Ačkoliv je kniha psaná obrozenecko-sentimentálním stylem, je zdrojem zajímavých informací: jaké útrapy zažil Beneš i s rodinou při cestě do Ameriky (a jaké zažívali jistě i jiní bezejmenní čeští emigranti), o osobách a osobnostech české a slovenské komunity v USA či o amerických občanech, kteří ke zrodu nezávislého československého státu přispěli různou formou pomoci. Kniha je také jakýmsi malým průvodcem po oblastech, kde čeští emigranti žili na počátku 20. století.

Vojta Beneš, brother of the Czech politician, who later became President of Czechoslovakia, Dr. Evard Beneš, being appointed by the secret Czech political organization Maffia, went to the USA to gain the moral and finacial support of American Czechs and Slovaks for the creation of an independent Czechoslovakia. He wrote a book about his uneasy mission dedicated especially to the youth. Although it is written in a revivalist-sentimental style, it is a resource full of interesting information: what hardships the author and his family undertook during their voyage to America (the same experienced by countless Czech emigrants), reports of persons and celebrities of the Czech and Slovak communities in the US, as well as American citizens who contributed various forms of aid towards the establishment of an independent Czechoslovak state. This book is also a guide to US regions inhabited by Czech emigrants at the beginning of the 20th century.