List of Jewish settlement districts on the territory of the former South-Bohemian Region

by Tomáš Biskup - review of work by Jiří Fiedler - 2003-05-10
Jiří Fiedler podchytil všechna židovská sídliště na území bývalého Jihočeského kraje od jejich vzniku (prvních zmínek) až do 40. let 19. století, tedy těsně před zrušením ghett a povolením volného pohybu židů. Židovská sídliště-ghetta, která nazývá židovskými sídelními okrsky (ŽSO), abecedně uspořádal a podrobně je klasifikoval podle různých kritérií: historický statut obce v předpokládané době vzniku ŽSO, počet ŽSO v obci, předpokládané století vzniku ŽSO, počet obytných domů v ŽSO, poloha ŽSO v obci, půdorysná struktura ŽSO a stupeň zachovalosti. Uvedené skupiny se ještě dále dělí. Tato studie je z pohledu genealoga dobrou příručkou usnadňující orientaci při určování místa pobytu židovských rodin na jihu Čech.

The author recorded all Jewish settlements on the territory of the former South-Bohemian Region from their formation (the the first written references) to the 1840’s, i. e. before abolition of ghettoes and permission for free movement of Jewish people. Jewish settlement districts (JSD), so– called by the author, are arranged in this book in alphabetical order and classified according to the various criterions: historical status of a settlement in presumed date of constitution of JSD, number of Jewish people in the settlement, presumed century of establishment of JSD, number of inhabitted houses in JSD, location of JSD inside the settlement, ground plan structure of JSD and grade of preservation. Mentioned groups are even more divided. From the standpoint of genealogy, this study is a good handbook to help simplify detection of places of residence of Jewish families throughout South Bohemia.