Social Structures in Bohemia. Regional comparison of Economy and Society of Estates and Manors, 16th – 19th century

by Tomáš Biskup review of the work by Markus Cerman – Herman Zeitlhoffer - 2003-05-10
Kniha shrnuje práci z let 1992-1996 a 1996-1999, jež je dílem sedmnácti historiků a historiček pod vedením výše zmíněných editorů, srovnávající hospodářský a sociální vývoj několika panství v Čechách v kontextu se soudobým vývojem ve střední a západní Evropě. V první části výzkumu se autoři se zaměřili na hospodářské a sociální změny. Druhá část se věnuje převážně mikrohistorii – rodinné struktury, životní cykly atd. Obě oblasti výzkumu jsou ohraničeny léty 1650-1740, i když některé studie hledají kořeny v 16. století, jiné naopak přesahují do století devatenáctého. Studie se týká panství Frýdland, Chýnov, Liberec, Poděbrady, Rychnov nad Kněžnou, Šťáhlavy a Vyšší Brod.

This book is a summary of the work of seventeen historians. It was realized under the leadership of the editors from the years 1992-1996 and 1996-1999. It compares economic and social development of several estates in Bohemia to the corresponding situation in Central and Western Europe. The first part of research focuses on the economical and social changes. The second is dedicated to micro historical – family structures, life cycles, etc. Both themes of research are delimited by the years 1650-1740, however, some of the studies cite various phenomena in the 16th century as well. Another describes consequences in the 19th century. The studies are concerned with the estates Frýdland, Chýnov, Liberec, Poděbrady, Rychnov nad Kněžnou, Šťáhlavy a Vyšší Brod.